بازی شطرنج آنلاین رایگان. همین حالا شطرنج بازی کنید. بدون نیاز به ثبت نام، بدون تبلیغات، بدون نیاز به افزونه. بازی با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی
ساخت یک بازی مسابقه نمایش هم زمان
یادگیری
Chess basics تمرین مختصات Study Chess coaches
نگاه کردن
Lichess TV بازیهای جاری فیلم ها
انجمن
بازیکنان شطرنج تیم‌ها انجمن سوال و جواب
ابزارها
تحلیل صفحه ویرایشگر بارگزاری بازی جستجوی پیشرفته
فارسی
ورود
  
 در حال اتصال دوباره

Embed lichess in your site

Do you have a website, and want to add a playable live chess section?
Add the following line to your site html:

<script src="https://en.lichess.org/embed?w=1016&h=650"></script>

The w and h parameters control the width and height of the chess window.Embed the Chess TV in your site

Just add the following line to your site html:

<script src="https://en.lichess.org/tv/embed?theme=auto&bg=auto"></script>

Parameters:

  • - theme: Controls the board theme. Available themes: blue, blue2, blue3, canvas, wood, wood2, wood3, maple, green, marble, brown, leather, grey, metal, olive, purple.
  • - bg: Controls the background color. Available backgrounds: light, dark.Embed the daily puzzle in your site

Just add the following line to your site html:

<script src="https://en.lichess.org/training/embed?theme=auto&bg=auto"></script>

Parameters:

  • - theme: Controls the board theme. Available themes: blue, blue2, blue3, canvas, wood, wood2, wood3, maple, green, marble, brown, leather, grey, metal, olive, purple.
  • - bg: Controls the background color. Available backgrounds: light, dark.

The text is automatically translated to your visitor language.Embed a chess analysis in your site

Create a study, then click the share button to get the HTML code for the current chapter.

<iframe width=600 height=397 frameborder=0
src="https://lichess.org/study/embed/XtFCFYlM/GCUTf2Jk?theme=auto&bg=auto"
></iframe>

Parameters:

  • - theme: Controls the board theme. Available themes: blue, blue2, blue3, canvas, wood, wood2, wood3, maple, green, marble, brown, leather, grey, metal, olive, purple.
  • - bg: Controls the background color. Available backgrounds: light, dark.

The text is automatically translated to your visitor language.Embed a chess game in your site

On a game analysis page, click the "FEN & PGN" tab at the bottom, then "Embed in your website".

<iframe width=600 height=397 frameborder=0
src="https://lichess.org/embed/MPJcy1JW?theme=auto&bg=auto"
></iframe>

Parameters:

  • - theme: Controls the board theme. Available themes: blue, blue2, blue3, canvas, wood, wood2, wood3, maple, green, marble, brown, leather, grey, metal, olive, purple.
  • - bg: Controls the background color. Available backgrounds: light, dark.

The text is automatically translated to your visitor language.Lichess HTTP API

Lichess exposes a RESTful HTTP/JSON API that you are free to use without limitation.


Read the documentation on lichess github page.Lichess Widgets

Let your website/blog visitors know that you're playing on lichess!

See rubenwardy.com/lichess_widgets/ for widgets with your username and rating.