بازی شطرنج آنلاین رایگان. همین حالا شطرنج بازی کنید. بدون نیاز به ثبت نام، بدون تبلیغات، بدون نیاز به افزونه. بازی با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی
ساخت یک بازی مسابقه نمایش هم زمان
یادگیری
Chess basics تمرین مختصات Study Chess coaches
نگاه کردن
Lichess TV بازیهای جاری فیلم ها
انجمن
بازیکنان شطرنج تیم‌ها انجمن سوال و جواب
ابزارها
تحلیل صفحه ویرایشگر بارگزاری بازی جستجوی پیشرفته
فارسی
ورود
  
 در حال اتصال دوباره

Thanks

lichess is the product of volunteer work. Together, we're building the best chess website ever!

They offer servers. Thank you!

Thanks to them, computer analyses are fast and precise:

They offer work. Thank you!

Big thanks go to all translators, for their amazing efforts.

Special thanks go to:

Clarkey for:

Happy0 for:

  • the Antichess variant
  • the Atomic variant

Evropi for:

  • contributing to the wiki and translations
  • writing the amazing translation contexts
  • moderation work, communication, testing, and much more

veloce and freefal for:

revoof for:

lukhas and Bearstech for:

  • the invaluable sysadmin expertise
  • the monitoring lichess sorely needed

Big kudos to:

Thanks to all players for feeding the database :)

I have forgotten too many people. If you belong to this page, let me know!