بازی شطرنج آنلاین رایگان. همین حالا شطرنج بازی کنید. بدون نیاز به ثبت نام، بدون تبلیغات، بدون نیاز به افزونه. بازی با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی
ساخت یک بازی مسابقه نمایش هم زمان
یادگیری
Chess basics تمرین مختصات Study Chess coaches
نگاه کردن
Lichess TV بازیهای جاری فیلم ها
انجمن
بازیکنان شطرنج تیم‌ها انجمن سوال و جواب
ابزارها
تحلیل صفحه ویرایشگر بارگزاری بازی جستجوی پیشرفته
فارسی
ورود
  
 در حال اتصال دوباره

IM penguingim1

No note yet
Andrew Tang

Top 10 all categories 10/3/16 ☑ 3000 bullet 10/15/16 ☑ twitch.tv/penguingm1 i idle a lot and sometimes miss messages. So that you guys can stop asking how old I am.. just turned 17.

FIDE rating: 2466
Plymouth, Minnesota, United States English

عضویت Apr 21, 2015

آخرین ورود

Game completion rate: 100%زمان بازی کردن: 14 days, 17 hours and 31 minutes

مدت زمان سپری شده در تلویزیون: 2 days, 11 hours and 2 minutes

½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation #2
1. Nf3 d5 2. g3 e6 3. Bg2 Nf6 ... 28 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack
1. b3 f6 2. Bb2 e5 3. d4 d6 ... 33 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
A40 Englund Gambit Declined, Reversed Mokele Mbembe
1. Nf3 e5 2. d4 e4 3. Ne5 d6 ... 30 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
کیش و مات, بازیکن سیاه برنده است
A00 Mieses Opening
1. d3 e6 2. e3 d5 3. c3 Nf6 ... 31 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
A65 Benoni Defense: King's Pawn Line
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 c5 ... 51 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
A00 Kadas Opening: Schneider Gambit
1. h4 g5 2. h5 h6 3. d3 e5 ... 53 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سیاه برنده است
A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation #2
1. Nf3 d5 2. g3 e6 3. Bg2 Nf6 ... 38 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سیاه برنده است
A13 English Opening: Agincourt Defense #2
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. cxd5 exd5 ... 43 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
بازیکن سیاه کناره گیری کرد, بازیکن سفید برنده است
D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 ... 33 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 ... 37 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سیاه برنده است
B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit #2
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc6 ... 60 moves
½+0 • Bullet • رسمی NM Mistystar Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
E20 Nimzo-Indian Defense
1. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nc3 Bb4 ... 36 moves