بازی شطرنج آنلاین رایگان. همین حالا شطرنج بازی کنید. بدون نیاز به ثبت نام، بدون تبلیغات، بدون نیاز به افزونه. بازی با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی
ساخت یک بازی مسابقه نمایش هم زمان
یادگیری
Chess basics تمرین مختصات Study Chess coaches
نگاه کردن
Lichess TV بازیهای جاری فیلم ها
انجمن
بازیکنان شطرنج تیم‌ها انجمن سوال و جواب
ابزارها
تحلیل صفحه ویرایشگر بارگزاری بازی جستجوی پیشرفته
فارسی
ورود
  
 در حال اتصال دوباره

IM opperwezen

No note yet

i like lichess lots of friendly people and lots of chessvariants. https://www.youtube.com/watch?v=Ct8S3eNJ040&t=13s this is a video a friend and i made.

Nederland, Netherlands Nederlands

عضویت Jan 29, 2016

آخرین ورود

Game completion rate: 100%زمان بازی کردن: 29 days, 20 hours and 14 minutes

مدت زمان سپری شده در تلویزیون: 7 days, 9 hours and 30 minutes

½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
E67 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Fianchetto
1. Nf3 g6 2. d4 Bg7 3. g3 d6 ... 49 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
B00 Carr Defense
1. e4 h6 2. Nc3 e6 3. f4 d5 ... 25 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
Xrgq5
2021 ±0
وقت تمام شد, بازیکن سیاه برنده است
B07 Rat Defense: Antal Defense
1. e4 d6 2. d4 Nd7 3. Nf3 e6 ... 36 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
کیش و مات, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack: Symmetrical Variation
1. b3 b6 2. Bb2 Bb7 3. e3 Nf6 ... 37 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack
1. b3 a5 2. Bb2 a4 3. e3 axb3 ... 45 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
A04 Reti Opening #2
1. Nf3 Nf6 2. g3 d6 3. Bg2 g6 ... 23 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
وقت تمام شد, بازیکن سیاه برنده است
B07 Pirc Defense #4
1. e4 d6 2. Nc3 Nd7 3. Nf3 e6 ... 45 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
کیش و مات, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack
1. b3 a5 2. Bb2 a4 3. b4 a3 ... 40 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
وقت تمام شد, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation
1. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. Bxf6 exf6 ... 52 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
کیش و مات, بازیکن سیاه برنده است
A00 Kadas Opening
1. h4 Nf6 2. h5 h6 3. d4 c5 ... 29 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
بازیکن سفید کناره گیری کرد, بازیکن سیاه برنده است
A46 Indian Game: Wade-Tartakower Defense
1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. g3 Nbd7 ... 24 moves
½+0 • Bullet • رسمی Daily HyperBullet Arena
کیش و مات, بازیکن سفید برنده است
A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation
1. b3 d5 2. Bb2 Nf6 3. e3 Nc6 ... 45 moves